Ana içeriğe atla

İspanyol Hükümetinin Basın DuyurusudurİSPANYA HÜKÜMETİ’NİN AÇIKLAMASI

19 Ekim 2017

İspanya Hϋkϋmeti, geçtiğimiz 11 Ekim tarihinde Katalunya Hϋkϋmet Bașkanı’ndan, herhangi bir Katalan yetkilisinin Katalunya Özerk Bölgesinin bağımsızlığını ilan edip etmediğini açık ve kesin  bir șekilde bildirmesini ve bozulan anayasal dϋzene geri dönϋlmesini talep etmiștir. İspanya Hϋkϋmeti, bu talebin yerine getirilmesi icin verilen sϋrenin sonunda, yani bu sabah saat 10:00 itibariyle, Katalunya Hϋkϋmet Bașkanı’nın herhangi bir yanıt vermediğini saptamıștır.

Sonuç olarak, İspanya Hϋkϋmeti, Katalunya Özerk Yönetimi’nde meșruiyetin yeniden tesisi için, Anayasanın 155. maddesinde öngörϋlen ișlemleri yerine getirmeye devam edecektir.

Önϋmϋzdeki Cumartesi gϋnϋ olağanϋstϋ toplanacak olan Bakanlar Kurulu, aralarında Katalunya vatandașlarının da bulunduğu İspanyol vatandașlarının genel çıkarlarını korumak ve Katalunya Özerk Bölgesinde yeniden anayasal dϋzeni sağlamak amacıyla alınacak önlemleri onaylayarak Senato’ya sunacaktır.

İspanya Hϋkϋmeti, bu ayrılıkçı meydan okumaya, ϋzerinde mutabakat sağlanmıș ve çoğunluğu temsil eden bir yanıt vermeye birlikte hazırlanmakta olduğu siyasi olușumların desteğine teșekkϋrlerini sunar. Diğer taraftan, Katalunya’nın ekonomik yapısında ve birarada yașamda sebebiyet verdiği ciddi zarara rağmen, kasıtlı ve sistematik olarak kurumsal çatıșma arayan Katalunya Özerk Hϋkϋmeti sorumluları tarafından sergilenen tavra ilișkin olarak suç duyurusunda bulunmaktadır.

İspanya Hϋkϋmeti, meșruiyetin ve anayasal dϋzenin mϋmkϋn olan en kısa sϋrede yeniden sağlanması, vatandașlar arasında barıș içinde birarada yașamın yeniden tesis edilmesi ve hukuki gϋvensizlik ortamının Katalunya’da sebebiyet verdiği ekonomik zararın durdurulması için sahip olduğu tϋm imkanları kullanacaktır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İspanya başbakanı

İspanya hakkında bilgi

İspanya haber